UWAGA! Zmiana terminu I spotkania dla Grupy 11-13 lat: Trening Umiejętności Społecznych rozpoczyna się 12 października 2023r. i potrwa do końca stycznia

ZAKOŃCZYLIŚMY ZAPISY DO AKTUALNYCH GRUP TUS - BĘDZIEMY INFORMOWAĆ O ZAPISACH NA NOWĄ EDYCJĘ!

 

Treningi Umiejętności Społecznych

 

Ważne jest, aby nasze dzieci umiały odnaleźć się w okresie dorastania, który może być dla nich ciężki.

Pragniemy, by same potrafiły wyrazić swoje emocje i potrzeby w sposób jak najbardziej adekwatny do sytuacji. Aby z odwagą, nadzieją i wiarą w siebie wkraczały w nastoletnie życie.

Właśnie po to jest Trening Umiejętności Społecznych.

Ukierunkowany jest na poprawę funkcjonowania naszego dziecka w społeczeństwie z zachowaniem swoich wartości, poglądów i swojego zdania.

Forma pracy w grupie, jaką oferuję TUS daje dziecku poczucie przynależności do grupy, tworzy więzi i uczy budować zdrowe relacje.

Zajęcia z TUS odbywają się co tydzień w kilkuosobowej grupie, co zapewnia poczucie przewidywalności i bezpieczeństwa.

 

W naszej Fundacji trwa obecnie rekrutacja do grup Treningu Umiejętności Społecznych na rok szkolny 2023/24.

Obecnie prowadzimy nabór do dwóch grup dla dzieci i młodzieży w wieku 8-10 i 11-13 lat, na cykl spotkań od października do stycznia.

Zapewniamy stały kontakt z psychologiem-trenerem prowadzącym zajęcia – konsultacje przed i w trakcie trwania kursu. 

 

Konsultacje kwalifikujące do grupy zajęciowej trwają 30 min i są bezpłatne - zapraszamy na nie rodziców/a dziecka 

 

Konsultacje w trakcie trwania kursu są pełnopłatne, zgodnie z cennikiem Fundacji.

 

Trening Umiejętności Społecznych ma na celu:

 • poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych,
 • rozwinięcie lub nabycie umiejętności wykonawczych w różnych sytuacjach społecznych, takich jak np. umiejętność rozwiązywania konfliktu, nawiązywania relacji, reagowania na zaczepkę lub agresję,
 • nabycie nowych, wzmacniających doświadczeń w sytuacjach społecznych,
 • rozpoznawanie emocji towarzyszących sytuacjom społecznym,
 • poznanie sposobów odreagowania napięcia fizycznego i psychicznego,
 • naukę współpracy i komunikacji, formułowania i przyjmowania krytyki,
 • pracę nad odpornością na niepowodzenia i wiarą we własne możliwości.

      

Gdzie i kiedy?

Spotkania odbywają się w trybie ciągłym raz w tygodniu.

Spotykamy się w siedzibie Łódzkiej Fundacji „TRAMPOLINA” w Łodzi przy ul. DECA 1:

 • Grupa 11-13 lat - 18.00 - 19.00 - czwartek

Udział w spotkaniach jest odpłatny: 80,00 zł od dziecka za każde spotkanie.

Trening Umiejętności społecznych skierowany jest do dzieci i młodzieży, która zmaga się z:

 • trudnościami w nawiązywaniu relacji, nieśmiałością, lękiem społecznym,
 • zachowaniami impulsywnymi lub agresywnymi, gwałtownymi i nieadekwatnymi reakcjami na sytuacje społeczne, trudnościami w samoregulacji,
 • trudnościami w adaptowaniu się do zmiennych sytuacji społecznych,
 • trudnościami w dostosowaniu się do obowiązujących zasad, ich rozumieniu i respektowaniu,
 • trudnościami w obronie własnych granic oraz szanowaniu granic innych ludzi.
 

Trening Umiejętności Społecznych - najważniejsze Informacje:

 1. Formuła grupy jest otwarta, co znaczy, że dziecko może dołączyć do grupy nawet w środku semestru! 

 2. Uczestnikiem Treningu Umiejętności Społecznych można zostać po odbyciu spotkania konsultacyjnego rodziców/a z jednym z prowadzących trenerów.

 3. Spotkania odbywają się w trybie ciągłym raz w tygodniu, w grupie 8 osobowej. 

 4. Spotkania rozpoczynają się  12 października 2023r.  i potrwają do końca stycznia.

 5. Spotykamy się w siedzibie Łódzkiej Fundacji „TRAMPOLINA” w Łodzi przy ul. DECA 1, w czwartki w godzinach 

  • Grupa 11-13 lat - 18.00 - 19.00.
 6. Udział w spotkaniach jest odpłatny: 80,00 zł od osoby za każde spotkanie.

 7. Opłaty pobierane są miesięcznie według ilości prowadzonych spotkań, nieobecności nie wpływają na wysokość opłat. Płatności pobierane są z góry za dany miesiąc (wpłaty przed pierwszym spotkaniem w danym miesiącu).

     

 

Sylwetki terapeutów prowadzących Treningi Umiejętności Społecznych:

Dominika Kotkowska

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie Łódzkim. 

Doświadczenie zdobywała w pracy z dziećmi i młodzieżą m.in. w Centrum TUiTAM oraz Centrum Futurum. Systematycznie poszerza swoją wiedzę na licznych szkoleniach dotyczących przede wszystkim pracy z nastolatkami oraz rodzinami.


W swojej pracy wspiera dzieci i młodzież przede wszystkim w zakresie problemów z komunikacją, budowaniem relacji, obniżoną samooceną, zaburzeniami lękowymi. Pasjonuje się także tematyką psychologii rodziny i wychowania - pomaga rodzicom/opiekunom w sytuacji kryzysu oraz w budowaniu zdrowych i satysfakcjonujących relacji z dziećmi

 

Katarzyna Eliza Wachowska

 

Trener TUS, Trener Personalny specjalizujący się w pracy z ciałem z dorosłymi i młodzieżą

Ukończyła kursy mindfulness, jogi, medytacji oraz pracy z oddechem.

Mama trzech córek w tym dwóch nastolatek 

Łódzka Fundacja „TRAMPOLINA”  Płk. Prof. Wacława Deca 1, 94-246 Łódź         

KRS 0000850153   NIP 947 20 02 554   REGON 386527024

email: kontakt@lodzkafundacjatrampolina.pl

tel. + 48 533 773 713

 

Nasz rachunek bankowy:

BNP Paribas Bank Polska S.A.  75 1600 1462 1860 4493 2000 0001

                                                                            

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.