Konsultacje rodzinne

Rodzina tworzy system, w którym każdy jej członek pozostaje w różnych relacjach z pozostałymi osobami w rodzinie i wzajemnie wpływają na siebie. Konsultacje dla rodzin oparte są właśnie na założeniu, że  każdy układ rodzinny stanowi system naczyń połączonych. Stąd problemy i konflikty pojawiające się w rodzinie dotyczą wszystkich jej członków.  Ma to istotne znaczenie w przypadku trudności w relacjach rodzice – dzieci.

Czemu służą konsultacje rodzinne?

Ten rodzaj pomocy ma szczególne zastosowanie w sytuacjach, gdy opiekunowie obserwują niepokojące zachowania u dzieci. Konsultacje rodzinne służą wspieraniu rodzin zmagających się z problemami wychowawczymi, szukaniu sposobów rozwiązywania konfliktów lub szukaniu sposobów na ustabilizowanie sytuacji, szczególnie gdy któryś z członków rodziny cierpi na zaburzenie o podłożu psychicznym.

Unikanie konfrontacji lub nierozmawianie o trudnościach mogą poważnie odbijać się na relacjach rodzinnych i wzajemnej komunikacji, co jeszcze bardziej zwiększa napięcia i utrudnia wyjście z kryzysu. Dlatego zachęcamy do podjęcia próby odbudowania relacji podczas spotkań członków rodziny ze specjalistą, który zadba o wzajemne usłyszenie się, pomoże w diagnozie sytuacji.

 

Kiedy warto skorzystać z konsultacji dla rodzin?

Na konsultację rodzinną warto pójść, gdy odczuwamy, że problemy domowe się nasilają, a przez to spada jakość i komfort życia rodzinnego. Niezwykle ważne jest, aby domownicy zrozumieli, że mają problem i chcą to wspólnie rozwiązać.

Wspieramy rodziny z różnymi problemami, między innymi wtedy gdy pojawiają się:

  1. Konflikty – w każdej rodzinie zdarzają się kłótnie i nieporozumienia. Kłótnie między dorosłymi nie dotyczą tylko dorosłych, wpływają też na dzieci.
  2. Problemy wychowawcze – napady złości, nadpobudliwość, agresja - nieumiejętność radzenia sobie z różnymi emocjami przez dziecko, oraz inne trudne zachowania wśród członków rodziny.
  3. Problemy z nastolatkami – zachowania autodestrukcyjne, objawy depresji, zaburzenia odżywiania, wyjątkowo silny bunt, problemy z komunikacją.
  4. Kryzysy rodzinne – problem z uzależnieniem w rodzinie i inne trudne, często niespodziewane wydarzenia.
  5. Zaburzenia psychiczne lub emocjonalne – nawet jeśli dotyczą tylko jednego członka rodziny, nie pozostają one bez wpływu na całą rodzinę i sposób jej funkcjonowania
  6. Problemy z komunikacją w obrębie rodziny – w rodzinie istnieją tematy tabu, członkowie rodziny mogą nie potrafić ze sobą rozmawiać.
  7. Przemoc fizyczna i psychiczna - doświadczanie przemocy ze strony jednego członka rodziny, zaburza funkcjonowanie całej rodziny na wszystkich płaszczyznach.

Kluczowa jest budowa wzajemnego zrozumienia tam, gdzie wcześniej go nie było.

Pozytywnym skutkiem konsultacji jest większa wrażliwość na odczucia i potrzeby poszczególnych członków rodziny, a także lepsze zrozumienie motywów postępowania swojego i swoich bliskich.

 

Konsultacje rodzinne w Łódzkiej Fundacji TRAMPOLINA prowadzi:

 

 

AGNIESZKA TUŁACZ

(konsultacje rodzinne)

 

Jestem specjalistką pracy z rodziną. Pasjonują mnie różne podejścia w terapii i rozwoju osobistym. Ważnym dla mnie aspektem jest naukowe potwierdzenie metod, które stosuję oraz ciągłe aktualizowanie, rozwijanie swojej wiedzy. Podnoszę swoje kwalifikacje i kompetencje  przez udział w szkoleniach i warsztatach. Niezwykle ważna jest dla mnie etyka pracy terapeutycznej.

Fascynuje mnie człowiek, jego złożoność i skomplikowana natura. Koncentruję się na psychoterapii systemowej, która daje mi narzędzia do pracy z rodziną. Całe swoje zawodowe życie przygotowywałam się do roli  towarzysza-terapeuty w procesie zmiany. Czuję się jak detektyw, który w meandrach systemu rodzinnego oraz mechanizmów psychologicznych, towarzyszy i zachęca klientów do samopoznania, a tym samym do zmiany.

Współpracę zawsze zaczynam od konsultacji. Na pierwszych spotkaniach poznajemy się i wspólnie ustalamy, czy terapia jest tym, czego potrzebujecie.

Konsultacje postrzegam jako bardzo dobre rozwiązanie, jeśli potrzebujesz skupić się na konkretnym temacie i/lub masz krótkoterminowy cel.

W terapii  ważne jest dla mnie indywidualne podejście do każdego człowieka.  Zaufanie i porozumienie to podstawa całego procesu. Tworzę życzliwą przestrzeń opartą na szacunku, autentyczności i empatii. Umożliwia to lepsze i pełniejsze zaangażowanie w terapię, wzmocnienie motywacji i zmiany, które bywają trudne.

Terapia systemowa opiera się na koncepcji, zgodnie z którą jako ludzie funkcjonujemy w wielu różnych systemach. Kluczowym systemem jest rodzina. Problemy w jej funkcjonowaniu mogą wpływać na powstawanie różnego rodzaju zaburzeń jej członków. Celem psychoterapii systemowej jest doprowadzenie do korzystnych i potrzebnych zmian w funkcjonowaniu rodziny,

Jestem absolwentką Wojskowej Akademii Medycznej, psychopedagożką oraz psychoterapeutką w nurcie terapii systemowej w czasie czteroletniego kursu. Ukończyłam kilka programów trenerskich, między innymi program PRIDE – szkolenia dla rodziców adopcyjnych i kandadatów na rodziców zastępczych, master NLP, instruktorka jogi i technik relaksacyjnych dla dorosłych i dzieci. Prowadzę konsultacje,  szkolenia, warsztay i wykłady.

Prywatnie tworzę paczłorkową rodzinę. Uwielbiam słońce i podróże, spacery po pachnącym igłami sosen lesie. Czytanie książek za zakresu mojej pracy to nałóg nr 1, a nr 2 to poranna kawa z moim mężem w rytmie słów.

 

Łódzka Fundacja „TRAMPOLINA”  Płk. Prof. Wacława Deca 1, 94-246 Łódź         

KRS 0000850153   NIP 947 20 02 554   REGON 386527024

email: kontakt@lodzkafundacjatrampolina.pl

tel. + 48 533 773 713

 

Nasz rachunek bankowy:

BNP Paribas Bank Polska S.A.  75 1600 1462 1860 4493 2000 0001

                                                                            

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.