W Łódzkiej Fundacji "Trampolina" terapia rodzinna prowadzona jest w formie konsultacji rodzinnych.

 

Zadzwoń, aby się zapisać: tel. + 48 533 773 713 lub 530 759 439

Rodzina tworzy system, w którym każdy jej członek pozostaje w różnych relacjach z pozostałymi osobami w rodzinie i wzajemnie wpływają na siebie. Konsultacje dla rodzin oparte są właśnie na założeniu, że  każdy układ rodzinny stanowi system naczyń połączonych. Stąd problemy i konflikty pojawiające się w rodzinie dotyczą wszystkich jej członków.  Ma to istotne znaczenie w przypadku trudności w relacjach rodzice – dzieci.

Na konsultację rodzinną warto pójść, gdy odczuwamy, że problemy domowe się nasilają, a przez to spada jakość i komfort życia rodzinnego. Niezwykle ważne jest, aby domownicy zrozumieli, że mają problem i chcą to wspólnie rozwiązać.

 

Wspieramy rodziny z różnymi problemami, między innymi wtedy, gdy pojawiają się:

  1. Konflikty – w każdej rodzinie zdarzają się kłótnie i nieporozumienia. Kłótnie między dorosłymi nie dotyczą tylko dorosłych, wpływają też na dzieci.
  2. Problemy wychowawcze – napady złości, nadpobudliwość, agresja - nieumiejętność radzenia sobie z różnymi emocjami przez dziecko, oraz inne trudne zachowania wśród członków rodziny.
  3. Problemy z nastolatkami – zachowania autodestrukcyjne, objawy depresji, zaburzenia odżywiania, wyjątkowo silny bunt, problemy z komunikacją.
  4. Kryzysy rodzinne – problem z uzależnieniem w rodzinie i inne trudne, często niespodziewane wydarzenia.
  5. Zaburzenia psychiczne lub emocjonalne – nawet jeśli dotyczą tylko jednego członka rodziny, nie pozostają one bez wpływu na całą rodzinę i sposób jej funkcjonowania
  6. Problemy z komunikacją w obrębie rodziny – w rodzinie istnieją tematy tabu, członkowie rodziny mogą nie potrafić ze sobą rozmawiać.
  7. Przemoc fizyczna i psychiczna - doświadczanie przemocy ze strony jednego członka rodziny, zaburza funkcjonowanie całej rodziny na wszystkich płaszczyznach.

Czemu służą konsultacje rodzinne?

Ten rodzaj pomocy ma szczególne zastosowanie w sytuacjach, gdy opiekunowie obserwują niepokojące zachowania u dzieci. Konsultacje rodzinne służą wspieraniu rodzin zmagających się z problemami wychowawczymi, szukaniu sposobów rozwiązywania konfliktów lub szukaniu sposobów na ustabilizowanie sytuacji, szczególnie gdy któryś z członków rodziny cierpi na zaburzenie o podłożu psychicznym.

Unikanie konfrontacji lub nierozmawianie o trudnościach mogą poważnie odbijać się na relacjach rodzinnych i wzajemnej komunikacji, co jeszcze bardziej zwiększa napięcia i utrudnia wyjście z kryzysu. Dlatego zachęcamy do podjęcia próby odbudowania relacji podczas spotkań członków rodziny ze specjalistą, który zadba o wzajemne usłyszenie się, pomoże w diagnozie sytuacji.

Prowadząca: Agnieszka Tułacz - sylwetka poniżej

Termin: poniedziałek, godz. 17.00 - 20.00. Każda sesja trwa 1 h

 

Uwaga! Wizyta pierwszorazowa musi być opłacona przelewem przed wizytą!

Rezerwując wizyty terapeutyczne bądź konsultacje zapoznaj się z Regulaminem rezerwacji wizyt!

UWAGA! Przy terapii osoby niepełnoletniej obowiązuje wypełnić przez dwóch rodziców/ opiekunów prawnych zgodę na przeprowadzenie terapii - kliknij, aby wyświetlić

 

Konsultacje rodzinne mogą odbyć się online - aby umówić się na taką wizytę kliknij z przycisk ZAPISZ SIĘ oraz wybierz specjalistę, w UWAGACH wpisz, że chciałbyś/ chciałabyś odbyć sesje online bądź zadzwoń do nas, aby się umówić 533 773 713 lub 530 759 439Prowadząca:

AGNIESZKA TUŁACZ

 

Jestem specjalistką pracy z rodziną. Pasjonują mnie różne podejścia w terapii i rozwoju osobistym. Ważnym dla mnie aspektem jest naukowe potwierdzenie metod, które stosuję oraz ciągłe aktualizowanie, rozwijanie swojej wiedzy. Podnoszę swoje kwalifikacje i kompetencje  przez udział w szkoleniach i warsztatach. Niezwykle ważna jest dla mnie etyka pracy terapeutycznej.

Fascynuje mnie człowiek, jego złożoność i skomplikowana natura. Koncentruję się na psychoterapii systemowej, która daje mi narzędzia do pracy z rodziną. Całe swoje zawodowe życie przygotowywałam się do roli  towarzysza-terapeuty w procesie zmiany. Czuję się jak detektyw, który w meandrach systemu rodzinnego oraz mechanizmów psychologicznych, towarzyszy i zachęca klientów do samopoznania, a tym samym do zmiany.

Współpracę zawsze zaczynam od konsultacji. Na pierwszych spotkaniach poznajemy się i wspólnie ustalamy, czy terapia jest tym, czego potrzebujecie.

Konsultacje postrzegam jako bardzo dobre rozwiązanie, jeśli potrzebujesz skupić się na konkretnym temacie i/lub masz krótkoterminowy cel.

W terapii  ważne jest dla mnie indywidualne podejście do każdego człowieka.  Zaufanie i porozumienie to podstawa całego procesu. Tworzę życzliwą przestrzeń opartą na szacunku, autentyczności i empatii. Umożliwia to lepsze i pełniejsze zaangażowanie w terapię, wzmocnienie motywacji i zmiany, które bywają trudne.

Terapia systemowa opiera się na koncepcji, zgodnie z którą jako ludzie funkcjonujemy w wielu różnych systemach. Kluczowym systemem jest rodzina. Problemy w jej funkcjonowaniu mogą wpływać na powstawanie różnego rodzaju zaburzeń jej członków. Celem psychoterapii systemowej jest doprowadzenie do korzystnych i potrzebnych zmian w funkcjonowaniu rodziny,

Jestem absolwentką Wojskowej Akademii Medycznej, psychopedagożką oraz psychoterapeutką w nurcie terapii systemowej w czasie czteroletniego kursu. Ukończyłam kilka programów trenerskich, między innymi program PRIDE – szkolenia dla rodziców adopcyjnych i kandydatów na rodziców zastępczych, master NLP, instruktorka jogi i technik relaksacyjnych dla dorosłych i dzieci. Prowadzę konsultacje, szkolenia, warsztaty i wykłady.

Prywatnie tworzę paczłorkową rodzinę. Uwielbiam słońce i podróże, spacery po pachnącym igłami sosen lesie. Czytanie książek za zakresu mojej pracy to nałóg nr 1, a nr 2 to poranna kawa z moim mężem w rytmie słów.

 

Kontakt:

 

Łódzka Fundacja „TRAMPOLINA”  Płk. Prof. Wacława Deca 1, 94-246 Łódź         

KRS 0000850153   NIP 947 20 02 554   REGON 386527024

email: kontakt@lodzkafundacjatrampolina.pl

tel. + 48 533 773 713 lub 530 759 439

 

Nasz rachunek bankowy:

BNP Paribas Bank Polska S.A.  75 1600 1462 1860 4493 2000 0001                                                           

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.