Terapia rodzinna

Rodzina tworzy system, w którym każdy jej członek pozostaje w różnych relacjach z pozostałymi osobami w rodzinie i wzajemnie wpływają na siebie. Psychoterapia rodzin oparta jest właśnie na założeniu, że  każdy układ rodzinny stanowi system naczyń połączonych. Stąd problemy i konflikty pojawiające się w rodzinie dotyczą wszystkich jej członków.  Ma to istotne znaczenie w przypadku trudności w relacjach rodzice – dzieci.

Czemu służy psychoterapia rodzinna?

Jak sama nazwa wskazuje, terapia rodzin  to pomoc psychologiczna, w której uczestniczą wspólnie członkowie rodziny. Ten rodzaj terapii ma szczególne zastosowanie w sytuacjach, gdy opiekunowie obserwują niepokojące zachowania u dzieci. Psychoterapia rodzinna służy wspieraniu rodziców zmagających się z problemami wychowawczymi, szukaniu sposobów rozwiązywania konfliktów lub szukaniu sposobów na ustabilizowanie sytuacji, szczególnie gdy któryś z członków rodziny cierpi na zaburzenie o podłożu psychicznym.

Unikanie konfrontacji lub nierozmawianie o trudnościach mogą poważnie odbijać się na relacjach rodzinnych i wzajemnej komunikacji, co jeszcze bardziej zwiększa napięcia i utrudnia wyjście z kryzysu. Dlatego zachęcamy do podjęcia próby odbudowania relacji podczas spotkań członków rodziny z terapeutą, który zadba o wzajemne usłyszenie się, pomoże w diagnozie sytuacji i wyznaczeniu celu terapii.

 

Kiedy warto skorzystać z terapii rodzinnej?

Na terapię rodzinną warto pójść, gdy odczuwamy, że problemy domowe się nasilają, a przez to spada jakość i komfort życia rodzinnego. Niezwykle ważne jest, aby domownicy zrozumieli, że mają problem i chcą to wspólnie rozwiązać.

Rozpoczęcie terapii rodzin warto rozważyć w przypadku:

  • Sytuacji kryzysowej w rodzinie (np. śmierć lub ciężka choroba bliskiej osoby, rozwód, poważne problemy finansowe);
  • Niepokojącego zachowania dziecka (gwałtowna zmiana zachowania, agresja, lęk, nadmierna nerwowość);
  • Kłótni i ciągłego napięcia w rodzinie, długotrwałego stresu i zaburzeń komunikacji między członkami rodziny;
  • Braku satysfakcjonujących relacji z dzieckiem – rodzice odczuwają, że nie rozumieją się z dzieckiem na wielu płaszczyznach, nie rozmawia ono z opiekunami, staje się coraz bardziej skryte i samotne;
  • Problemów wychowawczych;
  • Zaburzeń u dzieci i młodzieży – depresji, nerwicy, uzależnień bądź współuzależnień, zaburzeń odżywiania, izolacji.

Kluczowa jest budowa wzajemnego zrozumienia tam, gdzie wcześniej go nie było.

Pozytywnym skutkiem terapii jest większa wrażliwość na odczucia i potrzeby poszczególnych członków rodziny, a także lepsze zrozumienie motywów postępowania swojego i swoich bliskich.

 

Terapię rodzinną w Łódzkiej Fundacji TRAMPOLINA prowadzi:

 

 

 

AGNIESZKA MAJEWICZ

(osoby dorosłe, terapia rodzinna)

 

Socjoterapeuta, psychoterapeuta.

Ukończyłam 3 letnią szkołę psychoterapii dziecka i rodziny w nurcie systemowym oraz 4,5 letni Kurs Pychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim - akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, obecnie w trakcie certyfikacji w PTP. Od wielu lat superwizuję swoją pracę.

Prowadzę psychoterapię rodzinną, małżeńską i indywidualną, a także terapię osób z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi oraz znajdującymi się w sytuacji kryzysowej w podejściu Ericksonowskim (strategicznym).

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywam m.in. dzięki wieloletniej pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej i poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, gdzie zajmuję się psychoterapią indywidualną i rodzinną. Jestem autorem kilku programów terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, koncentrujących się na rozwijaniu inteligencji emocjonalnej, które realizowane są w szkołach.

Byłam realizatorem programu profilaktycznego dotyczącego przesiewowego badania młodzieży pod kątem objawów depresji i prowadziłam terapię grupową dla tej grupy.

Jestem realizatorem i trenerem programu „ Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Prywatnie jestem mamą dwóch dorosłych już córek, miłośniczką zwierząt, szczęśliwą posiadaczką 2 kotów i psa.

Ostatnio wolny czas pochłania ogród, który stał się nieoczekiwaną pasją. Podróże małe i duże, szczególnie i wyjątkowo zawsze czuję się we Włoszech.

 

 

Łódzka Fundacja „TRAMPOLINA”  Płk. Prof. Wacława Deca 1, 94-246 Łódź         

KRS 0000850153   NIP 947 20 02 554   REGON 386527024

email: kontakt@lodzkafundacjatrampolina.pl

tel. + 48 533 773 713

 

Nasz rachunek bankowy:

BNP Paribas Bank Polska S.A.  75 1600 1462 1860 4493 2000 0001

                                                                            

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.