UWAGA!  Nabór do grup TUS zakończony! Poinformujemy o starcie kolejnej grupy!

 

Treningi Umiejętności Społecznych

 

Ważne jest, aby nasze dzieci umiały odnaleźć się w okresie dorastania, który może być dla nich ciężki.

Pragniemy, by same potrafiły wyrazić swoje emocje i potrzeby w sposób jak najbardziej adekwatny do sytuacji. Aby z odwagą, nadzieją i wiarą w siebie wkraczały w nastoletnie życie.

Właśnie po to jest Trening Umiejętności Społecznych.

Ukierunkowany jest na poprawę funkcjonowania naszego dziecka w społeczeństwie z zachowaniem swoich wartości, poglądów i swojego zdania.

Forma pracy w grupie, jaką oferuję TUS daje dziecku poczucie przynależności do grupy, tworzy więzi i uczy budować zdrowe relacje.

Zajęcia z TUS odbywają się co tydzień w kilkuosobowej grupie, co zapewnia poczucie przewidywalności i bezpieczeństwa.

 

W naszej Fundacji trwa obecnie rekrutacja do grup Treningu Umiejętności Społecznych na rok szkolny 2024.

Obecnie prowadzimy nabór do dwóch grup dla dzieci i młodzieży w wieku 11-13 lat i 14-16 lat, na cykl spotkań od marca do czerwca.

27 marca, 3, 10, 17, 24 kwietnia, 8,15,22 maja, 5 i 12 czerwca

Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu spotkania w trakcie trwania cyklu, o czym wcześniej poinformuje wszystkich uczestników. 

Zapewniamy stały kontakt z trenerem - prowadzącym zajęcia – konsultacje przed rozpoczęciem kursu. 

 

Konsultacje kwalifikujące do grupy zajęciowej trwają 30/40 min i są odpłatne 50 zł - zapraszamy na nie rodziców/a z dzieckiem/ nastolatkiem

 

 Tematyka oraz praca nad poszczególnymi
obszarami różnią się w zależności od potrzeb danej grupy.

Tematyka warsztatów:

 • Rozumienie siebie w grupie rówieśniczej
 • Zaufanie do siebie i innych
 • Budowanie i podtrzymywanie relacji
 • Krytyka i krytykanctwo
 • Przyjazna i efektywna komunikacja
 • Dbanie o swoje granice
 • Rozpoznawanie i wyrażanie potrzeb
 • Rozumienie i wyrażanie swoich emocji
 • Samoregulacja, dążenie do równowagi
 • Poczucie własnej wartości
 • Schematyczne myślenie vs kreatywne strumienie
 • Świat wartości, dylematy, wybory
 • Rozpoznawanie i wzmacnianie indywidualnych zasobów
 • Zarządzanie sobą w czasie i wyznaczanie celów

Trening Umiejętności Społecznych ma na celu:

 • poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych,
 • rozwinięcie lub nabycie umiejętności wykonawczych w różnych sytuacjach społecznych, takich jak np. umiejętność rozwiązywania konfliktu, nawiązywania relacji, reagowania na zaczepkę lub agresję,
 • nabycie nowych, wzmacniających doświadczeń w sytuacjach społecznych,
 • rozpoznawanie emocji towarzyszących sytuacjom społecznym,
 • poznanie sposobów odreagowania napięcia fizycznego i psychicznego,
 • naukę współpracy i komunikacji, formułowania i przyjmowania krytyki,
 • pracę nad odpornością na niepowodzenia i wiarą we własne możliwości.

      

Gdzie i kiedy?

Spotkania odbywają się w trybie ciągłym raz w tygodniu.

Spotykamy się w siedzibie Łódzkiej Fundacji „TRAMPOLINA” w Łodzi przy ul. DECA 1:

 • Grupa 11-13 lat - 18.00 - 19.45 - środa
 • Grupa 14-16 lat - 18.00 - 19.45 - środa

Udział w spotkaniach jest odpłatny: 80,00 zł od dziecka za każde spotkanie.

Trening Umiejętności społecznych skierowany jest do dzieci i młodzieży, która zmaga się z:

 • trudnościami w nawiązywaniu relacji, nieśmiałością, lękiem społecznym,
 • zachowaniami impulsywnymi lub agresywnymi, gwałtownymi i nieadekwatnymi reakcjami na sytuacje społeczne, trudnościami w samoregulacji,
 • trudnościami w adaptowaniu się do zmiennych sytuacji społecznych,
 • trudnościami w dostosowaniu się do obowiązujących zasad, ich rozumieniu i respektowaniu,
 • trudnościami w obronie własnych granic oraz szanowaniu granic innych ludzi.
 

Trening Umiejętności Społecznych - najważniejsze Informacje:

 1. Formuła grupy jest zamknięta, co znaczy, że przez cały okres zajęć dzieci/ młodzież działa w tej samej grupie rówieśników! 

 2. Uczestnikiem Treningu Umiejętności Społecznych można zostać po odbyciu spotkania konsultacyjnego rodziców/a z jednym z prowadzących trenerów.

 3. Spotkania odbywają się w trybie ciągłym raz w tygodniu, w grupie 8 - 10 osobowej. 

 4. Spotkania rozpoczynają się  27 marca 2024r.  i potrwają do czerwca - cykl zakłada 10 spotkań: 27 marca, 3, 10, 17, 24 kwietnia, 8,15,22 maja, 5 i 12 czerwca

 5. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu spotkania w trakcie trwania cyklu, o czym wcześniej poinformuje wszystkich uczestników.
 6. Spotykamy się w siedzibie Łódzkiej Fundacji „TRAMPOLINA” w Łodzi przy ul. DECA 1, w środy w godzinach 

  • Grupa 11-13 lat - 18.00 - 19.45
  • Grupa 14-16 lat - 18.00 - 19.45
 7. Udział w spotkaniach jest odpłatny: 80,00 zł od osoby za każde spotkanie.

 8. Opłaty pobierane są miesięcznie według ilości prowadzonych spotkań, nieobecności nie wpływają na wysokość opłat. Płatności pobierane są z góry za dany miesiąc (wpłaty przed pierwszym spotkaniem w danym miesiącu).

     

 

Sylwetki terapeutów prowadzących Treningi Umiejętności Społecznych:

Mateusz Baranowicz

trener TUS I i II, pedagog, socjoterapeuta w Duchu Dialogu Motywującego, prowadzący TUS dla nastolatków 14-16 lat

Jestem pedagogiem i socjoterapeutą specjalizującym się w pracy z dziećmi i młodzieżą. W swojej pracy koncentruję się na rozwijaniu, kształtowaniu i wzmacnianiu umiejętności psychospołecznych. Moje podejście opiera się na modelu relacyjnym, zorientowanym na zasobach oraz odkrywaniu indywidualnego potencjału. Stawiam na tworzenie bezpiecznej przestrzeni, sprzyjającej rozwojowi osobistemu
i społecznemu utrzymanym w Duchu Dialogu Motywującego.

Pracuję w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi, realizując program wczesnej interwencji FreD Goes Net dla młodzieży, rekomendowany przez KBPN. Prowadzę warsztaty z profilaktyki uzależnień w placówkach edukacyjnych. Jestem konsultantem w telefonie zaufania, świadczącym pomoc dla osób będących
w kryzysie.

Jestem trenerem TUS I i II stopnia. Ukończyłem Studium Dialogu Motywującego w Polskim Towarzystwie Dialogu Motywującego w Gdańsku. Aktualnie jestem na roku rozwojowym w Łódzkiej Szkole Gestalt, a moim długofalowym celem jest poszerzenie kompetencji w obszarze psychoterapii w nurcie Gestalt.   

 

Daria Pawlak

prowadząca TUS dla nastolatków 11 - 13 lat

Jestem absolwentką studiów stacjonarnych z pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyłam także 5-letnie studia z fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym. 

Jestem pedagogiem, tutorem i mediatorem. Stawiam na aktywną współpracę z rodzinami, angażując się w proces edukacyjny i wychowawczy. Jako nauczyciel matematyki i informatyki w dwóch łódzkich szkołach podstawowych, zdobywam różnorodne doświadczenia w przekazywaniu wiedzy. W swojej pracy wykorzystuję elementy neurodydaktyki, dzięki czemu uwzględniam zarówno aspekty psychospołeczne, jak i neurobiologiczne.   

Moim celem jako tutor jest indywidualne wsparcie uczniów i ich rodziców w osiąganiu zamierzonych celów. Dostosowuje metody nauczania do potrzeb i rozwijam potencjał tkwiący w rodzinie. W trakcie sesji tutoringowych skupiam się na tworzeniu efektywnej strategii uczenia się oraz wspieraniu w rozwiązywaniu trudności. Moja rola tutora obejmuje również rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz budowania pewności siebie.

Prywatnie, uwielbiam górskie wędrówki, co odzwierciedla moje zamiłowanie do wyzwań i odkrywania nowych obszarów. Dodatkowo, jako pasjonatka włoskiej kuchni, cenię kulturę i różnorodność.

Wszelkie moje działania oparte są na dialogu, aby skutecznie wspierać rozwój młodych ludzi.

 

Weronika Grzegorczyk-Stempniewska

Pedagożka, andragożka, interwentka kryzysowa, trenerka TUS, coachka.  

Studiowałam Pedagogikę ze specjalnością edukacji dorosłych na studiach I stopnia oraz Pedagogikę resocjalizacyjną na studiach II stopnia na Uniwersytecie Łódzkim.

Uzyskałam również licencję na stosowanie modelu OPEN UP w pracy interwenta kryzysowego w Centrum Wsparcia i Szkolenia Interwentów Kryzysowych.

Ukończyłam kurs Trenera TUS organizowanym przez Pracownię Wsparcia Psychologicznego "poMOC".

Myśl, która przyświeca mi w pracy w innymi, to fakt, że nigdy nie jest za późno, żeby zacząć się czegoś uczyć - właśnie dlatego swoją karierę chcę łączyć z pracą z dorosłymi. Ciągle dokształcam się, uczęszczając na szkolenia i kursy.

W Łódzkiej Fundacji Trampolina współprowadzę Treningi Umiejętności Społecznych dla grupy 11-13 lat.

Zajmuję się również wszystkim co możesz zobaczyć - stroną internetową, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Dbam o kampanie oraz o to, by jasno komunikować Tobie naszą ofertę.

Prywatnie jestem mężatką, a moim oczkiem w głowie jest mój piesek - Husky - Sushi, który zajmuje mi większość wolnego czasu.

 

Kontakt:

 

Łódzka Fundacja „TRAMPOLINA”  Płk. Prof. Wacława Deca 1, 94-246 Łódź         

KRS 0000850153   NIP 947 20 02 554   REGON 386527024

email: kontakt@lodzkafundacjatrampolina.pl

tel. + 48 533 773 713 lub 530 759 439

 

Nasz rachunek bankowy:

BNP Paribas Bank Polska S.A.  75 1600 1462 1860 4493 2000 0001                                                           

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.