Akademia Rodzica Nastolatka to cykl warsztatów dla rodziców nastolatków (12-17 lat) 

Podczas warsztatów zadbamy o to, byś zwiększył swoją świadomość, jako rodzic. Dzięki temu łatwiej Ci będzie budować pozytywne i bliskie relacje w Twoim domu. Warsztaty pomogą Ci się otworzyć, co wzbogaci Twoje umiejętności komunikacyjne z nastolatkiem, a to zdecydowanie poprawi kondycję psychiczną całej rodziny oraz wzmocni możliwość skutecznego reagowania rodziców w sytuacjach trudności ze zdrowiem psychicznym wśród młodzieży.

Wszystkie spotkania dla rodziców będą prowadzone w formule warsztatowej. Dużą zaletą tej formy prowadzenia spotkań jest wykorzystywanie nabytych w trakcie spotkań materiałów i wiedzy i automatyczne testowanie jej praktycznie, dzięki temu nawet kiedy popełnisz błąd w trakcie ćwiczenia, specjalista może od razu Cię skorygować.

 

 

Plan warsztatów:

1.”Relacje i więzi rodzinne”

Warsztaty te skupiają się na budowaniu silnych i zdrowych relacji w rodzinie. Rodzice poznają znaczenie więzi rodzinnych i uczą się praktycznych umiejętności, które pomogą im w budowaniu pozytywnych i bezpiecznych relacji z dziećmi.

2. „Chcesz mieć rację czy relację?”- komunikacja wewnątrz rodziny

To zdanie odnosi się do fundamentalnego dylematu, który często pojawia się w komunikacji między członkami rodziny, zwłaszcza rodziców względem dzieci. Z jednej strony każdy z nas pragnie być usłyszany i mieć poczucie, że jego racja jest brana pod uwagę. Z drugiej strony, dążenie do "wygrania" dyskusji może prowadzić do konfliktów i osłabiać relacje. 

Stosując te zasady, możemy budować silne i zdrowe relacje w rodzinie, oparte na wzajemnym zrozumieniu, szacunku i miłości. Ważna jest świadomość, że rodzina to nie pole bitwy, a miejsce, gdzie powinniśmy czuć się bezpiecznie, kochani i akceptowani. Dążenie do budowania relacji jest ważniejsze niż pogoń za "racją".

3. „Trauma- czym ona naprawdę jest, jak wpływa na rodzinę i jak sobie radzić z trudnymi doświadczeniami naszych dzieci”.

Trauma to reakcja psychiczna organizmu na głęboko negatywne doświadczenie, które wywołuje silny stres i przekracza możliwości radzenia sobie danej osoby. Trauma jest naturalną reakcją ochronną organizmu na zaistniałą zagrażającą mu sytuację. Jednocześnie mechanizmy obronne wypracowane, aby poradzić sobie w wyjątkowych sytuacjach prowadzą do zaburzeń funkcjonowania w życiu codziennym. Te objawy wpływają nie tylko na osobę, która doświadczyła traumy, ale także na jej bliskich. Pamiętajmy, że trauma to nie tylko problem jednostki, ale całej rodziny. Wsparcie i pomoc dla wszystkich członków rodziny jest kluczowe w procesie zdrowienia, dlatego ważne jest, aby zadbać zarówno o dziecko, jak i rodzica. Wyedukowany, świadomy rodzic to jedno z najważniejszych ogniw do wsparcia psychicznego swojego dziecka.

4. Sztuka mówienia „ Nie”- o umiejętności stawiania bezpiecznych granic, pozytywna dyscyplina; kary i konsekwencje”.

Warsztaty te skupiają się na umiejętności stawiania dzieciom bezpiecznych granic w duchu pozytywnej dyscypliny. Rodzice poznają znaczenie stawiania granic i uczą się skutecznych sposobów mówienia "nie" w sposób, który nie krzywdzi dzieci i buduje pozytywne relacje.

5. „Style wychowania a spójność rodzicielska - jak mądrze wychowywać młodzież w dzisiejszych czasach”.

Style wychowania to różne podejścia do wychowania dzieci, które opierają się na różnych wartościach i priorytetach. Najczęściej wyróżnia się trzy główne style:

  • Autorytarny: Rodzice stawiają jasne granice i oczekują od dzieci posłuszeństwa. Kładą nacisk na dyscyplinę i respekt.
  • Autorytatywny: Rodzice stawiają granice, ale też wyjaśniają dzieciom swoje decyzje i zachęcają do dialogu. Ważne jest dla nich wspieranie rozwoju dziecka i budowanie z nim pozytywnej relacji.
  • Liberalny: Rodzice dają dzieciom dużo swobody i pozwalają im samodzielnie podejmować decyzje. Kładą nacisk na samoregulację i odpowiedzialność dziecka.

 

 

 

Przy 100% obecności uczestnika możliwe jest wystawienie zaświadczenie do sądu o odbyciu warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie

Łódzka Fundacja "Trampolina" zastrzega sobie prawo do przesunięcia bądź odwołania spotkań w momencie, kiedy nie zgłosi się więcej uczestników niż min. liczba - 6 osób.

 

  

Prowadząca Akademię Rodzica Nastolatka w Łódzkiej Fundacji "Trampolina":

AGNIESZKA TUŁACZ

 

Jestem specjalistką pracy z rodziną. Pasjonują mnie różne podejścia w terapii i rozwoju osobistym. Ważnym dla mnie aspektem jest naukowe potwierdzenie metod, które stosuję oraz ciągłe aktualizowanie, rozwijanie swojej wiedzy. Podnoszę swoje kwalifikacje i kompetencje  przez udział w szkoleniach i warsztatach. Niezwykle ważna jest dla mnie etyka pracy terapeutycznej.

Fascynuje mnie człowiek, jego złożoność i skomplikowana natura. Koncentruję się na psychoterapii systemowej, która daje mi narzędzia do pracy z rodziną. Całe swoje zawodowe życie przygotowywałam się do roli  towarzysza-terapeuty w procesie zmiany. Czuję się jak detektyw, który w meandrach systemu rodzinnego oraz mechanizmów psychologicznych, towarzyszy i zachęca klientów do samopoznania, a tym samym do zmiany.

Współpracę zawsze zaczynam od konsultacji. Na pierwszych spotkaniach poznajemy się i wspólnie ustalamy, czy terapia jest tym, czego potrzebujecie. Konsultacje postrzegam jako bardzo dobre rozwiązanie, jeśli potrzebujesz skupić się na konkretnym temacie i/lub masz krótkoterminowy cel.

W terapii  ważne jest dla mnie indywidualne podejście do każdego człowieka.  Zaufanie i porozumienie to podstawa całego procesu. Tworzę życzliwą przestrzeń opartą na szacunku, autentyczności i empatii. Umożliwia to lepsze i pełniejsze zaangażowanie w terapię, wzmocnienie motywacji i zmiany, które bywają trudne.

Terapia systemowa opiera się na koncepcji, zgodnie z którą jako ludzie funkcjonujemy w wielu różnych systemach. Kluczowym systemem jest rodzina. Problemy w jej funkcjonowaniu mogą wpływać na powstawanie różnego rodzaju zaburzeń jej członków. Celem psychoterapii systemowej jest doprowadzenie do korzystnych i potrzebnych zmian w funkcjonowaniu rodziny,

Jestem absolwentką Wojskowej Akademii Medycznej, psychopedagożką oraz psychoterapeutką w nurcie terapii systemowej w czasie czteroletniego kursu. Ukończyłam kilka programów trenerskich, między innymi program PRIDE – szkolenia dla rodziców adopcyjnych i kandydatów na rodziców zastępczych, master NLP, instruktorka jogi i technik relaksacyjnych dla dorosłych i dzieci. Prowadzę konsultacje, szkolenia, warsztaty i wykłady.

Prywatnie tworzę paczłorkową rodzinę. Uwielbiam słońce i podróże, spacery po pachnącym igłami sosen lesie. Czytanie książek za zakresu mojej pracy to nałóg nr 1, a nr 2 to poranna kawa z moim mężem w rytmie słów.

Kontakt:

 

Łódzka Fundacja „TRAMPOLINA”  Płk. Prof. Wacława Deca 1, 94-246 Łódź         

KRS 0000850153   NIP 947 20 02 554   REGON 386527024

email: kontakt@lodzkafundacjatrampolina.pl

tel. + 48 533 773 713 lub 530 759 439

 

Nasz rachunek bankowy:

BNP Paribas Bank Polska S.A.  75 1600 1462 1860 4493 2000 0001                                                           

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.